pantwo pawlusowie

Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

 

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze- serce Polski, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest dostawa:

 1. Narzędzi do oceny funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat: IDS-P - Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
 2. Narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz oceny zmian zachodzących w czasie/ w  toku interwencji:  ADOS-2  – Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

w projekcie pt. „Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod linkiem

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: d.batorska@synapsis.org.pl  do dnia 15.12.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenia

alt

Fundacja SYNAPSIS w związku z realizacją projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego” poszukuje:

 • osób z niepełnosprawnością
 • osób z najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością (rodzina, opiekunowie, przyjaciele itp.)
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych

które współpracowały lub korzystały z usług takich instytucji jak:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska
 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Wojewódzka Państwowa Straż Pożarna
 • Gmina Ciechanów
 • Gmina Piastów
 • Gmina Grójec
 • Gmina Nasielsk
 • Gmina Stara Błotnica
 • Gmina Jabłonna
 • Gmina Lesznowola
 • Gmina Michałowice
 • Powiat Sierpc
 • Powiat Wołomin
 • Powiat Węgrów
 • Powiat Pułtusk
 • Powiat Piaseczno

w celu anonimowego udzielenia informacji na temat współpracy z ww. jednostkami, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania świadczonych usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zebrane informacje wykorzystamy całkowicie anonimowo. Posłużą one do przygotowania raportów z funkcjonowania ww. instytucji oraz pomogą w opracowaniu zaleceń dla wskazanych jednostek.

Poprzez wskazane instytucje rozumiemy także ich delegatury oraz jednostki organizacyjne (tj. PCPR, OPS, miejska lub powiatowa biblioteka, ośrodek kultury, ośrodek sportu i rekreacji itp.)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres: a.fiedotow(at)synapsis.org.pl. Wpisując adres należy zamienić (at) na @

Więcej informacji o projekcie:

„Monitoring jednostek administracji woj. mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”

Głównym celem projektu jest dokonanie przeglądu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej w woj. mazowieckim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu monitoringowi podlega 50 jednostek administracji samorządowej i rządowej działającej na terenie woj. mazowieckiego.

Działania monitoringowe polegają na: analizie realizowanych zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej, opracowanie, dla wszystkich jednostek objętych przeglądem, zaleceń i rekomendacji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz monitorowaniu wdrożenia rekomendacji w analizowanych jednostkach.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez trzy organizacje pozarządowe: Polski Związek Niewidomych, Fundację SYNAPSIS, Fundację Polska Bez Barier.

Zapraszamy do udziału w konkursie na fanpage'u Fundacji SYNAPSIS: Wchodzenie w dorosłość ze spektrum autyzmu

Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy zestawami książek: „Asperger. Życie w dwóch światach” Christine Preißmann oraz „Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka".

Nagrody ufundowało Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Konkurs trwa od 29 listopada godz. 10.00 do 1 grudnia do godz. 23.59.

Odpowiedzi konkursowe zależy zostawić pod postem konkursowym.

Regulamin konkursu znajdziecie tu

alt

Fundacja SYNAPSIS poszukuje asystenta/asystentki osoby z autyzmem do projektu „Wsparcie osób z autyzmem w placówkach”

 

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę, stwarzającą możliwość poznania świata osoby z autyzmem, tworzenia i podtrzymywania z nią relacji (praca 1 do 1)
 • szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących specyfiki autyzmu, potrzeb osób z autyzmem i zakresu wspomagania tej grupy osób w placówkach
 • pracę w największej i jednej z najprężniej działających w Polsce organizacji pozarządowej, zajmującej się problematyką autyzmu
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie (preferowane policealne/licencjackie w przedmiotowym zakresie), do aplikowania zapraszamy również studentów zaocznych i absolwentów
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w wymiarze pełnego etatu, z zastrzeżeniem, że niektóre szkolenia mogą odbywać się w weekendy
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, instruktorskich we współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole)
 • umiejętność komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych
 • otwartość na potrzeby osób z autyzmem
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B)

Opis stanowiska:

Do głównych zadań asystentów należy wspieranie osób z autyzmem (praca 1:1) w procesie włączania ich w zajęcia aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwijania ich umiejętności, a także wspomaganie i towarzyszenie osobom z autyzmem w czasie zajęć w placówkach dziennych.

Praca asystenta będzie polegać m.in. na:

 • wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych,
 • podążaniu za potrzebami osoby z autyzmem, w tym uczeniu jej samodzielnośc
 • pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych;
 • współpracy z kadrą placówki, rodziną

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: i.broczkowska@synapsis.org.pl W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko_Asystent. Na aplikacje czekamy do 15.12.2017 r. Prosimy o dodanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Projekt "Wsparcie osób z autyzmem w placówkach finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 

alt

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w marcu 2018 roku odbędzie się konferencja "Autyzm i prawo" organizowana przez Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wspólnie z Zakładem Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Poruszana problematyka dotyczyć będzie:

 • systemowego przedstawienia zaburzeń rozwoju z całego spektrum autyzmu
 • podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących obu ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych
 • problematyki ograniczeń czynności prawnych wynikających z ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia
 • problematyki odpowiedzialności karnej
 • prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego i prywatnego w tym procesie

 

W konferencji wezmą udział autorytety i eksperci w zakresie psychiatrii, psychologii i prawa. Referaty na ww. tematy wygłoszą m.in.:

 • mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw osób z Autyzmem Przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA
 • dr hab. Beata Janiszewska, Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dorota Podgórska – Jachnik, Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Łukasz Kurek, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie
 • dr Joanna Grzesiewska, p. o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału w Klinice Psychiatrii Ogolnej/Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Szymon Tarapata, Zakład Prawa Karnego Porównawczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński; Zakład Prawa Karnego Materialnego, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Błażej Kmieciak, Zakład Prawa Medycznego, Łódzki Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Napoleon Waszkiewicz, Ordynator Kliniki Psychiatrii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Szpital Kliniczny w Choroszczy

 

Czas i miejsce: 16 marca 2018 r., godz. 11.00, sale wykładowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, zostaną zamieszczone na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: www.umb.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia należy kierować na adres: autyzm-prawo@umb.edu.pl

 

W imieniu organizatorów na Konferencję serdecznie zapraszają:

dr hab. Adam Górski, prof. UJ p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr Błażej Kmieciak Zakład Prawa Medycznego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

alt

Fundacja SYNAPSIS rekrutuje uczestników do nowego projektu "Mieszkanie treningowe-wspomagane". Czekamy na zgłoszenia!

Celem projektu jest pomoc osobom z spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności.

Podczas 4 i 9 dniowych turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:

 • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
 • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina
 • treningach aktywnej integracji
 • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:

16 - 19 listopada 2017 r.
20 - 28 listopada 2017 r.
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.

Zgłoszenia:

Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu (wzór w załączeniu) wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu.

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:

 • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
 • nabywaniu wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
 • zmianie postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
 • poprawie umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
 • poszerzaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się 

Projekt „Mieszkania  wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "

 

 

 

 

alt

W związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” Fundacja SYNAPSIS poszukuje: asystentów do domu treningowego.

Miejsce pracy: Wilcza Góra, gmina Lesznowola
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM 2014-2020.

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • dyspozycyjność od poniedziałku do niedzieli w wymiarze pełnego etatu (w godzinach 6:00-14:00 lub 14:00-22:00)
 • mile widziane doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystencki we współpracy z osobami z niepełnosprawnością z autyzmem
 • wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole)
 • umiejętność komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych
 • otwartość na potrzeby osób z autyzmem
 • mobilność (mile widziane prawo jazdy kat. B), praca w gminie Lesznowola
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Opis stanowiska:

Do głównych zadań asystentów w domu treningowym należy wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.).

Praca asystenta będzie polegać między innymi na:

wspieraniu osoby z autyzmem w codziennych czynnościach osobistych i społecznych podczas turnusów 4 i 9 dniowych, podążaniu za potrzebami osoby z autyzmem, w tym uczeniu jej samodzielności, pomocy w budowaniu właściwych relacji, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 21.11 br. na adres: i.broczkowska@synapsis.org.pl wpisując w temacie wiadomości: asystent _ dom treningowy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Prosimy o załączenie do aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

główny bohater filmu "Życie animowane"

Życie animowane - niezwykły dokumenty Rogera Rossa Williamsa wraz z filmami z kampanii Fundacji SYNAPSIS „Autyzm wprowadza zmysły w błąd” z udziałem Bartłomieja Topy już na DVD i Blu-ray!

Powstały na bazie autobiograficznej powieści Rona Suskinda (dziennikarza, laureata Nagrody Pulitzera) dokument opowiada historię 23-letniego Owena Suskinda - autystycznego syna pisarza, który wbrew przeciwnościom losu i przy pomocy postaci z kreskówek Disneya uczył się jak żyć w prawdziwym świecie. Reżyserii tego niezwykłego filmu podjął się Roger Ross Williams - laureat Oscara. Jego krótkometrażowy dokument "Muzyka Prudence" (2010) swego czasu pokonał w oscarowej rywalizacji m.in. polskiego "Królika po berlińsku" Bartka Konopki.

"Życie animowane" to niezwykle ciepły i poruszający dokument potwierdzający maksymę, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Gdy w wieku trzech lat Owen Suskind zaczął tracić zdolność chodzenia i mówienia, a współczesna medycyna nie była w stanie mu pomóc jego przyszłość wyglądała dosyć ponuro. Na ratunek przyszły animacje z wytwórni Walta Disneya, dzięki którym chłopak zaczął stopniowo reagować na bodźce docierające do niego z ekranu telewizora oraz porozumiewać z najbliższą rodziną.

"Życie animowane" zostało bardzo ciepło przyjęte podczas tegorocznego festiwalu w Sundance, gdzie Roger Ross Williams otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię filmu dokumentalnego oraz nagrodę publiczności.

 

Reżyseria: Roger Ross Williams, 

Na podstawie: Ron Suskind Life, Animated

Montaż: David Teague

Producent: Julie Goldman

Stany Zjednoczone, Francja, rok produkcji: 2016, czas trwania: 89 min.

 

DVD i Blu-ray dostępne w sklepie internetowym  Mayfly

 

DODATKI

 • Filmy „Zmysły” i „Zachowania” z kampanii „Autyzm wprowadza zmysły w błąd” z udziałem Bartłomieja Topy
 • Historia autyzmu
 • Owen i Emily odwiedzają budowę domu
 • Ćwiczenia Owena
 • Bar mitcwa Owena
 • Ron i Cornelia rozmawiają o swoich obawach
 • Komentarz reżysera, współtowarzyszą: Owen Suskind, Ron Suskind i Roger Ross Williams
 • Film krótkometrażowy – Kraina zagubionych pomocników

 

NAGRODY

 • OSCARY 2017 –  Nominacja za najlepszy dokument
 • Sundance 2016 – Nagroda dla najlepszego reżysera dokumentu w Stanach Zjednoczonych
 • San Francisco International Film Festival 2016 – Nagroda Publiczności za najlepszy dokument
 • Nantucket Film Festival 2016– Nagroda Publiczności za najlepszy dokument
 • Heartland Film 2016 – Nagroda dla wyjątkowo poruszającego obrazu
 • Full Frame Documentary Film Festival 2016 – Nagroda Publiczności za najlepszy obraz
 • Dead Center Film Festival 2016 – Nagroda specjalna jury dla najlepszego dokumentu
 • Critics’ Choice Documentary Awards – Nagroda dla Owena Suskinda dla najbardziej zniewalającej postaci w dokumencie
 • Cinema Eye Honors Awards 2017 – Nagroda dla Owena Suskinda
 • Budapest International Documentary Festival – Nagroda szkolnego jury dla Rogera Rossa Williamsa
 • Annie Awards 2017 – Nagroda za szczególne dokonania

 

PRASA

Dokumentalista Roger Ross Williams w prosty, poruszający sposób spogląda na młodego mężczyznę z autyzmem, dla którego postaci z animacji Disneya stały się zbawienne. To najlepszy film Disneya, który nie powstał w jego wytwórni. - Indiewire -

Jeśli wierzycie w magię "Życie animowane" stanie się dla was eliksirem. Promienna, podnosząca na duchu historia autystycznego chłopca, który wychodzi poza swój stan zdrowia i może na nowo zmierzyć się z wyzwaniami życia dzięki animowanym filmom Disneya. - The Hollywood Reporter -

Zabawny, wzruszający, ważny dokument autorstwa Rogera Rossa Williamsa ("Bóg kocha Ugandę") podkreślający, że ucieczka może stać się ratunkiem. - Rolling Stones -

W "Życiu animowanym" ograniczony umysł odnajduje wolność. - New York Times -

Niezwykle poruszający dokument zabierający nas do wnętrza autystycznej osoby, badający pomocniczą rolę filmów w ich komunikacji ze światem zewnętrznym. - The Guardian - 

Urzekający portret młodzieńca, dla którego filmy Disneya stały się ratunkiem, drogą postępu i porozumienia. - Variety-

  

O reżyserze:

Roger Ross Williams urodził się w 1973 roku. Swoją karierę rozpoczynał od produkcji politycznych satyr dla amerykańskich stacji telewizyjnych. Laureat Oscara za krótkometrażowy dokument "Muzyka Prudence" (2010). Był to jego pierwszy samodzielnie wyreżyserowany i wyprodukowany film. Zarazem przełomowy moment w oscarowej historii, gdyż po raz pierwszy w tej kategorii przyznano Oscara czarnoskóremu reżyserowi. Krótkometrażowy debiut Rogera Rossa Williamsa opowiadał o 21-letniej czarnoskórej piosenkarce zmagającej się z biedą, dyskryminacją i niepełnosprawnością. Jego kolejny, już pełnometrażowy dokument "Bóg kocha Ugandę" miał swoją światową premierę na festiwalu w Sundance (2013), gdzie spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony prasy i widzów. Był wyświetlany na ponad 60-ciu festiwalach na świecie, gdzie otrzymał łącznie ponad 12 nagród. Znalazł się także na oscarowej shortliście, ale ostatecznie nominacji do Oscara nie otrzymał. Najnowsza produkcja reżysera "Życie animowane" została nominowana do Oscara.

 

 

okładka książki

Za nami premiera książki "Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka", która ukazała się w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym pod patronatem Fundacji SYNAPSIS! Zachęcamy do lektury!

Autorzy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, omawiają tak istotne formy pomocy i przeciwdziałania społecznej izolacji, jak: Model Pozytywnego Wspierania Zachowań, trening umiejętności społecznych, tworzenie przyjaznego środowiska sensorycznego czy przełamywanie barier w zakresie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. Programy te są dostosowane do polskich realiów i zostały omówione na przykładzie działalności wybranych polskich organizacji pozarządowych. Szczególną uwagę autorzy zwracają na istotny wkład rozwojowo-wychowawczy środowiska rodzinnego w proces rewalidacji. Omawiają też pojawiające się problemy związane z wartościowaniem, samooceną oraz trudnymi przeżyciami emocjonalnymi.

Książka ukazuje różne aspekty funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sposób całościowy i komplementarny. Skierowana jest do pracowników ośrodków specjalistyczno-diagnostycznych, ośrodków rewalidacyjnych i edukacyjnych oraz rodziców. To także inspirujące źródło wiedzy dla studentów takich kierunków jak psychologia, pedagogika, antropologia, socjologia i polityka społeczna.

***

Książka wypełnia lukę w dotychczasowym piśmiennictwie i – jestem o tym przekonany – przyczyni się do jeszcze większego i lepszego zaangażowania w wielospecjalistyczne wspomaganie młodych osób z ASD i ich rodzin. Jest cennym źródłem informacji zarówno dla praktyków, jak i dla osób zajmujących się badaniami naukowymi.

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

 

O redaktorkach:

dr Katarzyna Patyk – oligofrenopedagog, pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, dyrektor Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju INSIGNIS, specjalista usprawniania dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną i ASD, terapeuta SI. Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD, współtwórczyni oryginalnej metody SOUK: Skali Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD. Od niemal 20 lat zajmuje się problematyką autyzmu: prowadzi terapię indywidualną, opracowuje diagnozy funkcjonalne, nadzoruje indywidualne programy terapeutyczne, a także prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

dr Maria Panasiuk – wieloletni pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, psycholog rewalidacyjny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Współautorka resortowych programów opieki nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Autorka i współautorka książek oraz wielu artykułów naukowych z zakresu psychologii rewalidacyjnej i spektrum ASD, a także wielospecjalistycznych metod diagnostyczno-terapeutycznych z tych obszarów.

Asperger - życie w dwóch światach

Właśnie ukazała się książka "Asperger - życie w dwóch światach" Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego pod patronatem Fundacji SYNAPSIS. Przeczytajcie!

Słyszysz diagnozę: zespół Aspergera. W pierwszej chwili pewnie doznajesz szoku, czujesz strach, masz pustkę w głowie. Jednak zaraz pojawia się milion myśli, wątpliwości, pytań. I to niezależnie od tego, czy diagnoza dotyczy ciebie, twojego dziecka, czy też innej bliskiej ci osoby – nagle uświadamiasz sobie, jak wiele musisz się dowiedzieć.

 • Co oznacza ta diagnoza?
 • Jak wygląda życie z zespołem Aspergera?
 • Czy zespół Aspergera wpływa na budowanie związków partnerskich?
 • Czy nie uniemożliwia zawarcia trwałych przyjaźni?
 • Jakie cele zawodowe są realne?
 • Jakie możliwości pomocy są dostępne? 

Christine Preißmann doskonale zna ten stan. Jako dotknięta zespołem Aspergera psychoterapeutka wie, jak czują się osoby z tą diagnozą oraz ich bliscy, jakie emocje nimi targają i z jakimi trudnościami muszą się zmierzyć. Dlatego właśnie zachęciła dorosłych z zespołem Aspergera, aby szczerze opowiedzieli o tym, jak wyglądało i jak wygląda obecnie ich życie, co było dla nich najtrudniejsze i jak sobie z tym poradzili. W rozmowach poruszono szereg najistotniejszych problemów dnia codziennego, między innymi dotyczących nauki, pracy, związków, zdrowia, integracji społecznej czy seksualności. Autorce udało się doskonale połączyć praktykę z teorią – wszystkie przedstawione w książce niezwykle inspirujące historie opatrzone zostały jej specjalistycznym komentarzem. Dzięki lekturze dowiesz się nie tylko, co robić, aby życie z zespołem Aspergera było łatwiejsze i pełniejsze, ale również jak wykorzystać pozytywne cechy autyzmu, które często są niesłusznie pomijane i niedoceniane.

*** 

Tę książkę można „połknąć” na raz, ale warto do niej wracać wielokrotnie. Bo w nowej książce Christine Preißmann nie ma teorii. Jest za to prawdziwe życie i są codzienne zmagania dorosłych osób z zespołem Aspergera. To właśnie one dzielą się swoimi przeżyciami, czasem bardzo trudnymi i zawsze bardzo osobistymi. Poruszają ważne tematy, jak dorosłość, zdrowie, praca, miłość i związki, przemoc… Książkę powinny przeczytać osoby z zespołem Aspergera. Odnajdą w niej siebie i znajdą mnóstwo konkretnych wskazówek. Natomiast rodzicom i terapeutom poradnik na pewno pomoże lepiej zrozumieć i wspierać te osoby.

Joanna Grochowska, psycholog, Wiceprezes Fundacji SYNAPSIS

 Poprzez tę książkę pragnę się przyczynić do lepszego zrozumienia i większej akceptacji po obu stronach – autystycznej i nieautystycznej. Książka powinna pomóc osobom z zespołem Aspergera w szukaniu własnych rozwiązań dręczących nas problemów. Z kolei członkom rodzin, przyjaciołom i pomocnikom może uzmysłowić, z jakimi problemami się borykamy i jak mogą nam pomagać. […] Każdej osobie z zespołem Aspergera życzę dobrego życia, co bardzo pomaga w rozwijaniu własnej osobowości, w optymalnym wykorzystywaniu posiadanych umiejętności i w pokonywaniu piętrzących się przed nami przeszkód.

Christine Preißmann 

 

Christine Preißmann – lekarz medycyny ogólnej i psychoterapeutka, sama ma zespół Aspergera. Jest autorką książki Zespół Aspergera. Występuje jako prelegentka na sympozjach naukowych, prowadzi stosowne szkolenia oraz publikuje artykuły w czasopismach fachowych, by propagować wiedzę o różnych formach autyzmu, a tym samym doprowadzić do lepszego zrozumienia osób dotkniętych tym zaburzeniem

 

 

logotypy

Fundacja SYNAPSIS poszukuje członka/członkini zespołu ds. monitoringu wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych do projektu „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, finansowanego w ramach programu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16

 

Oferujemy:

- ciekawą i pełną wyzwań pracę, stwarzającą możliwość poznania praw, potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnościami

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 3/5 etatu (umowa na zastępstwo do końca 2018 r.)

- pracę w Warszawie i na terenie woj. mazowieckiego

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe na kierunkach: socjologia, nauki społeczne, prawo, praca socjalna

- dyspozycyjność w wymiarze 3/5 etatu, z zastrzeżeniem, że w niektóre dni konieczne będą jednodniowe podróże na terenie Mazowsza

- doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej

- umiejętność i doświadczenie w zbieraniu danych ilościowych i jakościowych i ich analizie, oraz w przygotowywaniu raportów badawczych/ ewaluacyjnych/ audytowych/ monitoringowych

- wysokie umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole)

- dobra organizacja pracy i umiejętność prowadzenia dokumentacji

- samodzielność

- mobilność i elastyczność

- dobra znajomość programu MS Office

- mile widziane doświadczenie w działaniach na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi.

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

- udział w pracach zespołu monitorującego instytucje na terenie Mazowsza

- zbieranie danych w kontakcie bezpośrednim, mailowo i telefonicznie od instytucji monitorowanych

- analiza danych z ankiet i sprawdzanie  realizacji praw osób niepełnosprawnych wynikających z Konwencji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi

- formułowanie rekomendacji dla instytucji monitorowanych

- monitoring wdrażania rekomendacji

Zależnie od etapu i rodzaju zadań realizowanych w projekcie miejscem pracy będzie siedziba Fundacji SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie oraz teren województwa mazowieckiego, w związku z koniecznością udziału w jednodniowych wyjazdach zespołu monitoringowego do jednostek monitorowanych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja_konwencja@synapsis.org.pl, dołączając klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).

W tytule maila należy wpisać: imię i nazwisko_Konwencja. Na aplikacje czekamy do dnia 5.11.2017 r.

 

Konkurs

Lubicie dzielić się swoim doświadczeniem, chętnie czytacie książki, a w dodatku chcielibyście wrócić wspomnieniami do minionych wakacji? Zapraszamy do udziału w konkursie „Udane wakacje z dzieckiem z ASD”!

Konkurs trwa od 14 do 30 października 2017 r.

Zadanie konkursowe: „Udane wakacje z dzieckiem z ASD – pomysły i rady, czyli na co zwracać uwagę, czego nie wolno zaniedbać, o czym warto pamiętać, co dobrze jest zrobić, przygotowując się do wakacji?” Odpowiedź może liczyć maksymalnie do 5 000 znaków ze spacjami.

Trzy najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone zestawami książek: „Neuroplemiona. Dziedzictwo autyzmu i przyszłość neuroróżnorodności” Steve’a Silbermana oraz „Maria i ja” Miguela Gallardo.

Odpowiedź należy przesłać do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15.00 na adres: konkurs.fundacjasynapsis(at)gmail.com. Wpisując adres, w miejsce „at” proszę wpisać @.

Zaznaczamy, że zebrane odpowiedzi chcemy wykorzystać do przygotowania materiałów edukacyjno-poradnikowych dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu.

Regulamin konkursu

****

WYNIKI KONKURSU

Zestawy nagród otrzymują:

Pani Kinga

Pani Klaudia 

Z lauretkami skontaktujemy się osobiście.

droga do samodzielności

Prowadzimy rekrutację uzupełniającą do projektu "Droga do włączenia", którego celem jest rozwój niezależnego funkcjonowania oraz włączenie społeczne osób z autyzmem lub zespołem Aspergera.

Rekrutujemy do grupy poniedziałkowej. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w godz. 12:00-15:00 w Fundacji SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Warunki rekrutacji:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • diagnoza autyzmu lub zespołu Aspergera
 • miejsce zamieszkania: Warszawa

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy przesyłać na adres k.paluch@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości proszę napisać "Przestrzeń społeczna", a w treści imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy osoby zgłaszającej się do projektu oraz opiekuna

Więcej informacji o projekcie tutaj

Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów

Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów 24 września - 1 października

Międzynarodowy Tydzień Pisania Testamentów nie jest wcale o śmierci! Nie jest o chorych i umierających. Nie jest o odchodzeniu. A zatem o czym jest?

To historia o tym, że Polacy zaczynają planować swoją przyszłość, oszczędzać, inwestować, odkładać i zastanawiać się, co się stanie z ich dobytkiem, gdyby nagle ich zabrakło. To trochę tak jak z polisą na życie – mimo, że w nazwie jest „życie”, chodzi o odkładanie pieniędzy dla najbliższych, w razie gdy umrzemy. Czy jednak płacąc comiesięczne składki, zastanawiamy się na śmiercią? Czy podpisując umowę ubezpieczenia czujemy, że za chwilę odejdziemy z tego świata?

W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Pisania Testamentów nie będziemy mówić o śmierci. Tylko o życiu, zarządzaniu swoimi finansami, przekazywaniu cząstki siebie dla przyszłych pokoleń, planowaniu, decydowaniu o swojej własności. Choć wiemy, że zmiana podejścia do tematu testamentów potrwa latami, liczymy, że z roku na rok coraz więcej osób spojrzy na ten temat w taki sposób, w jaki chcielibyśmy, aby wszyscy patrzyli.

Wydarzenie, organizowane jest przez Fundację Otwarte Forum, powstaje w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej Napisz Testament, której członkiem jest Fundacja SYNAPSIS.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj

Jeśli chcielibyście przekazać spadek Fundacji SYNAPSIS, więcej informacji znajduje się tutaj

fundraiser

Fundacja SYNAPSIS szuka Fundraisera - osoby z doświadczeniem, zapałem do pracy, konsekwentnej w działaniu i z głową pełną pomysłów, która będzie odpowiedzialna za budowanie i rozwój relacji z darczyńcami indywidualnymi w Programie Dziecięcym Fundacji

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:
 • planowanie kampanii fundraisingowych
 • identyfikacja potencjalnych darczyńców
 • budowanie i rozwijanie relacji z darczyńcami
 • kreowanie działań aktywizujących obecnych i pozyskujących nowych darczyńców
 • prowadzenie bieżącej komunikacji z darczyńcami m.in. poprzez udział w spotkaniach, korespondencję tradycyjną i elektroniczną oraz media społecznościowe
 • kreowanie wydarzeń specjalnych dla darczyńców
 • zarządzanie bazą danych, monitorowanie wskaźników i opracowywanie raportów
 • współdziałanie z Zarządem Fundacji
Od kandydatów oczekujemy:
 • minimum 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wysokich kompetencji interpersonalnych i łatwości w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętności prowadzenia negocjacji
 • umiejętności proszenia i dziękowania
 • kreatywności i samodzielności
 • doświadczenia w opracowaniu i wdrażaniu strategii, planów oraz raportów
 • umiejętności redagowania tekstów
 • bardzo dobrej znajomości obsługi programów biurowych (edytor tekstu/ arkusz kalkulacyjny/ prezentacje)
 • bardzo dobrej znajomości obsługi mediów społecznościowych
 • umiejętności pracy w zespole
Oferujemy:
 • inspirującą pracę w stabilnej organizacji pozarządowej
 • przyjacielską atmosferę pracy
 • elastyczne godziny pracy,
 • umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
z nazwą pliku: "Nazwisko_Imię_CV"  na adres email: rekrutacja_fs@synapsis.org.pl  do dnia 30.09.2017 r. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

staze

Ośrodek dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem oraz ich rodzin SYNAPSIS (Ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny) rekrutuje na roczny staż terapeutyczny przygotowujący do pracy z osobami z ASD w wieku przeszklonym, szkolnym i młodzieżą.

Staż przeznaczony jest dla studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz pokrewnych kierunków.

Staż trwa 9 miesięcy od października do czerwca następnego roku. Podczas stażu terapeutycznego zapewniamy szkolenie teoretyczne oraz praktyczne.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażu prosimy o przesłanie CV na adres Fundacji: staz.terapeutyczny@synapsis.org.pl  do dnia 30 września 2017 r.

Więcej informacji na temat stażu znajduje się tutaj

 

 

List kondolencyjny

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dariusza Sienkiewicza – współzałożyciela i dyrektora Fundacji Żółty Latawiec, terapeuty, Przyjaciela wielu z nas.

Był nieocenionym Partnerem działań Fundacji SYNAPSIS – uczestnikiem licznych szkoleń i staży, współorganizatorem inicjatyw podejmowanych na terenie Siedlec w ramach programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada”.

Jego zaangażowanie w pracę na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin wniosło znaczące, trwałe zmiany w dostępie do edukacji, diagnozy i terapii w rejonie Siedlec. Śmierć Dariusza jest  stratą nie tylko dyrektora i znakomitego terapeuty, ale przede wszystkim wspaniałego Człowieka – zawsze pogodnego, obdarzonego głęboką wrażliwością społeczną.

W pamięci pracowników Fundacji SYNAPSIS na zawsze pozostanie jego otwartość, profesjonalizm, umiejętności organizacyjne oraz gościnność i pomoc, z jaką spotykaliśmy się każdorazowo przy wspólnie podejmowanych działaniach.

W tych trudnych chwilach przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie, przyjaciołom i  współpracownikom.

Zespół Fundacji SYNAPSIS

Szanowni Państwo!

Informujemy, że porady prawne we wrześniu będą udzielane w dniach: 

15, 18, 19 i 22 września w godzinach 12.00-15.00.

Jednocześnie uprzedzamy, że z powodu urlopu prawnika porady nie będą prowadzone w ostatnim tygodniu września.

Fundacja SYNAPSIS informuje, że Fundacja POMOC AUTYZM z siedzibą w Warszawie przy ul. Namysłowskiej 2a/64, www.pomocautyzm.org nie działa w oparciu o żadne powiązania merytoryczne ani formalne z Fundacją SYNAPSIS, a  posługiwanie się w wyszukiwarce Google nazwą „Fundacja Synapsis” oraz innych organizacji w reklamie szkoleń z zakresu autyzmu, sugerujące związek organizującego szkolenia podmiotu z dorobkiem Fundacji SYNAPSIS jest nieuprawnione.

konferencja

ZNAMY JUŻ PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ "JA, MÓJ AUTYZM I ŚWIAT"!

DZIEŃ I

4 listopada 2017

Godz. 09.10-14.30 Autyzm, tożsamość, autopercepcja i psychoedukacja Peter Vermeulen

Godz. 16.00-17.20 Ja, czyli kto?Maciej Pawlus

DZIEŃ II

5 listopada 2017

Godz. 10.00-16.00 Co to dla mnie znaczy?Jak wspierać samowiedzę dzieci i młodzieży z ASD oraz uczyć ich bycia rzecznikami we własnych sprawach? Catherine Faherty

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj

Rejestracja na konferencję poprzez formularz