Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.

W grupie szkoleń ogólnodostępnych znajdują się szkolenia mające na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) jak również szkolenia obejmujące konkretne zagadnienia związane ze specyfiką ASD.

Grupa ta obejmuje następujące szkolenia:

  • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
  • Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.
  • Szkolenie z metody Carole Sutton.
  • Dobra współpraca z rodziną osoby z autyzmem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w opisach szkoleń.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia specjalistyczne dają okazję do pogłębienia i uszczegółowienia wiedzy dotyczącej zagadnień terapii i edukacji osób z CZR oraz ćwiczą konkretne umiejętności potrzebne w bezpośredniej pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Szkolenia z tej grupy przeznaczone są dla profesjonalistów (nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów), którzy ukończyli szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem". Dodatkowe warunki kwalifikacji podane są przy opisie konkretnego szkolenia.

W ramach tej grupy szkoleń proponujemy:

  • Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie.
  • „Pokonując samotność..." – problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.
  • Trening umiejętności społecznych.
  • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?

CZYTAJ WIĘCEJ