Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się problematyką autyzmu. Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych). Zajęcia prowadzone są w formie wykładowej i warsztatowej. 

Ukończenie szkolenia podstawowego umożliwia uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych.

Zakres tematyczny:

 • co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,
 • wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,
 • zaburzenia sensoryczne występujące u osób z autyzmem,
 • obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,
 • potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,
 • współpraca z rodziną.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju. Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS: 370 zł
od osoby.

Wyślij zgłoszenie

„Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera." – Luke Jackson „Świry, dziwadła i zespół Aspergera" - szkolenie dotyczące zespołu Aspergera.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów zainteresowanych problematyką zespołu Aspergera, pracujących lub planujących pracę z osobami z zespołem Aspergera.
Szkolenie obejmuje jedną dwudniową sesję (łącznie 19 godzin szkoleniowych).
Formy szkoleniowe: wykłady i warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób.

Osoby, które ukończyły szkolenie mogą uczestniczyć w następujących szkoleniach specjalistycznych:

 • Trening umiejętności społecznych.
 • „Pokonując samotność...". Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów w oparciu o najnowszą wiedzę i własne doświadczenie w pracy z osobami z ZA.

Zakres tematyczny dotyczy specyfiki funkcjonowania i metod pracy z osobami z ZA:

 • Omówienie kryteriów diagnostycznych ZA.
 • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego osób z zespołem Aspergera.
 • Przedstawienie kwestionariuszy do diagnozy funkcjonalnej osób z ZA.
 • Omówienie funkcjonowania w szkole i problemów występujących na różnych etapach edukacji u dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.
 • Omówienie wskazówek do pracy z dziećmi i młodzieżą z ZA na terenie szkoły.
 • Prezentacja obszarów terapii oraz głównych metod pracy z osobami z ZA.
 • Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących pracy z rodziną osób z zespołem Aspergera.

Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.

Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 450 zł. od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Czyli jak nauczyć rodziców radzenia sobie z trudnymi zachowaniami ich dzieci !!!

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów, którzy będą pracować z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym nad trudnymi zachowaniami dzieci ze spektrum autyzmu.
Metoda Carole Sutton (metoda „8 książeczek") to:
 • program psychoedukacyjny dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym stosowany w formie indywidualnej lub grupowej,
 • 8 spotkań z rodzicami według scenariuszy opracowanych na podstawie metody Carole Sutton „8 książeczek",
 • 20 lat pozytywnych doświadczeń w stosowaniu tej metody przez rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS.
Szkolenie trwa jeden dzień (10 godzin dydaktycznych).
Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty.
Ilość uczestników: do 24 osób. Uczestnicy szkolenia dostają materiał do prowadzenia zajęć z rodziną.

Szkolenie prowadzi dwóch trenerów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o praktyczne doświadczenie w pracy z rodzicami podopiecznych Fundacji SYNASIS.

Zakres tematyczny:

 • prezentacja metody i doświadczeń terapeutów w pracy z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu,
 • zasady obserwacji i analizy trudnych zachowań,
 • zasady tworzenia systemu wzmocnień,
 • zasady tworzenia strategii wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności pracy z grupą rodziców według metody Carole Sutton.
Szkolenie prowadzone jest w siedzibie Fundacji SYNAPSIS oraz jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.
Koszt szkolenia organizowanego w siedzibie Fundacji SYNAPSIS wynosi 240 zł. od osoby.

Wyślij zgłoszenie

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów. Prowadzone jest przez dwóch trenerów. Obejmuje jedną dwudniową sesję (19 godzin dydaktycznych). Formy szkoleniowe: wykłady, warsztaty, prezentacje.

Zakres tematyczny dotyczy dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

 • potrzeby rodziny z osobą z autyzmem w różnych fazach rozwoju rodziny,
 • podstawy systemowego widzenia rodziny z osobą z autyzmem,
 • dobra komunikacja z rodziną osoby z autyzmem, rozwiązywanie sytuacji trudnych,
 • długofalowa współpraca z rodziną osoby z autyzmem,
 • rola terapeuty w systemie rodzinnym.
Szkolenie prowadzone jest jako szkolenie wyjazdowe na zamówienie placówek/organizacji z terenu kraju.