Odwiedza nas 277 gości oraz 0 użytkowników.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniach prosimy o wypełnienie.

Ankiety zgłoszeniowej - Stacjonarne.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

  • Wpisanie na listę osób chętnych na szkolenie następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego z tytułem wybranego szkolenia.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie prosimy po wniesienie opłaty za szkolenie na konto Fundacji (w tytule należy podać imię i nazwisko oraz tytuł szkolenia i jego termin).
  • Dowód wpłaty należy przesłać jak najszybciej e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: PKO Bank Polski 05 1020 4900 0000 8802 3227 4917

Terminy szkoleń ogłaszane są w zakładce Terminarz szkoleń.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach zostanie przekazane uczestnikom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia droga e-mailową. Opłata za odwołane szkolenie zostaje zwrócona.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu po dokonaniu wpłaty przez uczestnika będącego osobą fizyczną wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do Fundacji. W każdym wypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu faktycznie poniesionych przez Fundacje kosztów. Fundacja podaje, że ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń - względem całkowitej wartości kwoty zapłaconej przez uczestnika - kształtują się następująco (nie dotyczy szkolenia  "Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?"):

  • do jedenastego dnia przed wyznaczonym terminem szkolenia – 50% wpłaconej kwoty.
  • dziesięć dni lub mniej przed wyznaczonym terminem szkolenia – 100% wpłaconej kwoty.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

CENNIK

Szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" – (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 370,00 zł od osoby

Szkolenie z metody C. Sutton (szkolenie jednodniowe)

Cena: 240,00 zł od osoby

Inne szkolenia ogólnodostępne i specjalistyczne (jedna dwudniowa sesja)

Cena: 450,00 zł od osoby

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? (3 dwudniowe zjazdy - łącznie: 57 godzin dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej. Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 28.02.2018 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.

 

Szkolenia z naszej oferty mogą być przeprowadzane również poza siedzibą Fundacji SYNAPSIS.

Organizatorów prosimy o:

  • zapewnienie sali wykładowej (która pomieści wszystkich uczestników szkolenia, w przypadku szkolenia dla dwóch grup – 44 osoby) oraz drugiej sali warsztatowej (przy szkoleniu dla dwóch grup warsztatowych),
  • zapewnienie zestawu multimedialnego (laptop, rzutnik, głośniki komputerowe), dla drugiej grupy warsztatowej: komputera z głośnikami lub zestawu TV/DVD lub drugiego zestawu multimedialnego,
  • flipchart i duże arkusze papieru, markery.

Fundacja SYNAPSIS nie wyraża zgody na wykonywanie audio-wizualnej rejestracji szkoleń. W  wypadku naruszenia tego zakazu wszelkie konsekwencje prawne związane z naruszeniem praw autorskich, dóbr osobistych w tym ochrony wizerunku oraz przepisów RODO poniesie osoba dopuszczająca się naruszenia zakazu.

Organizacje lub placówki zainteresowane zamówieniem szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Ankieta zgłoszeniowa - Wyjazdowe.

Zapoznaj się z zasadami administrowania danymi osobowymi, w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowej przez Fundację SYNAPSIS, oraz jej obowiązkami w tym zakresie wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

Szczegóły dotyczące terminu i organizacji szkolenia będą ustalane telefonicznie. Opłata za szkolenie jest wnoszona przez placówkę lub organizację zamawiającą szkolenie na podstawie faktury wystawianej przez Fundację SYNAPSIS.
Do kosztów szkolenia należy doliczyć koszty przejazdu i noclegu trenerów.

Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu. Zawiadomienie o zmianach, nie wynikających z nagłych przyczyn losowych, zostanie przekazane organizatorom najpóźniej tydzień przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Placówki zainteresowane umieszczeniem szkoleń z naszej oferty w przygotowywanych projektach prosimy o wcześniejszy kontakt.

UWAGA: Aby ukończyć szkolenie i otrzymać zaświadczenie należy być obecnym na min. 80% wykładów i warsztatów.

CENNIK

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (2 grupy warsztatowe – do 44 osób)

Cena: 7700,00 zł

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie..." - szkolenie dotyczące zespołu Aspergera" (2 grupy warsztatowe – do 44 osób).

Cena: 7700,00 zł

„Jeśli chodzi o mnie..." - szkolenie dotyczące zespołu Aspergera" (1 grupa warsztatowa – do 24 osób).

Cena: 6240,00 zł

Szkolenia specjalistyczne i ogólnodostępne dwudniowedla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 7000,00 zł (koszt jednej dwudniowej sesji)

Szkolenie z metody Carole Sutton – szkolenie jednodniowe dla jednej grupy warsztatowej (maksymalnie 24 uczestników)

Cena: 4000,00 zł (koszt jednodniowej sesji)

W koszt szkolenia z metody Carole Sutton nie są wliczone pakiety publikacji: http://synapsis.org.pl/oferta/publikacje/wydawnictwo-synapsis/568-jak-radzic-sobie-z-trudnymi-zachowaniami-u-dzieci. Można je dodatkowo dokupić w cenie 24,00zł/szt.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ I KONFERENCJI ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ SYNAPSIS

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018r weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja SYNAPSIS z siedzibą w Warszawie
Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, tel./fax: (+48 22) 825 87 42 fundacja@synapsis.org.pl. iod@synapsis.org.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail fundacja@synapsis.org.pl, iod@synapsis.org.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:

- organizacji szkoleń

- organizacji konferencji

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

- zgoda wyrażona przez Panią/Pana;

- niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Dane osobowe mogą być udostępnione:

- podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;

5. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z Fundacją lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia;

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych;

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Podane przez Panią/Pana dane dotyczące zdrowia stanowią szczególną kategorię danych osobowych; podanie tych danych następuje wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umowy przez Fundację przez ustalenie odpowiedniego poziomu odpłatności za konferencję/ szkolenie;

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu.