Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów z ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych, nauczycieli, specjalistów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju, specjalistyczne usługi opiekuńcze, itp., pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Warunki kwalifikacji:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z wiedzy o autyzmie prowadzone przez Fundację SYNAPSIS („Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem").

Cel szkolenia:

W wyniku ukończenia szkolenia uczestnicy nabędą:

 • wiedzę i umiejętności istotne w diagnozowaniu potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu;
 • wiedzę i umiejętności potrzebne do wyznaczania celów i opracowania strategii rozwijania umiejętności komunikacyjnych;
 • wiedzę i umiejętności wykorzystywania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) i łączenia ich z terapią logopedyczną;
 • kompetencje do pracy nad rozwojem porozumiewania się dzieci z ASD, które mówią i tych u których rozwój mowy jest poważnie zagrożony;

Wymiar czasowy szkolenia:

3 dwudniowe zjazdy (łącznie: 57 godzin dydaktycznych). Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, ze średnią częstotliwością co 1 miesiąc.

Harmonogram szkoleń:

 • I.   24-25.11.2018
 • II.  15-16.12.2018
 • III. 19-20.01.2019

Termin rozpoczęcia szkolenia jest uzależniony od zebrania się grupy. Fundacja SYNAPSIS zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

Zakres tematyczny szkolenia:

Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?

I. Moduł dotyczący diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

 • Kryteria prawidłowego rozwoju mowy jako podstawa do diagnozy deficytów w porozumiewaniu się dzieci ze spektrum autyzmu;
 • Dostępne narzędzia do diagnozy ekspresji i recepcji mowy;
 • Model diagnozy potrzeb komunikacyjnych;
 • Ćwiczenia w wykorzystaniu narzędzi do diagnozy;
 • Kryteria wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC) w pracy nad porozumiewaniem się dzieci z ASD;

II. Moduł dotyczący pracy z dziećmi mówiącymi z ASD (dzieci, które zaczynają mówić, mówią w ograniczony sposób, mają trudności z pragmatyką mowy).

 • Strategie pracy nad ekspresją, recepcją, pragmatyką i prozodią mowy w pracy z mówiącymi dziećmi z ASD;
 • Praktyczne wykorzystanie strategii pracy nad porozumiewaniem się;
 • Praca z dziećmi z echolalią;
 • Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci mówiących z ASD - warsztaty;

III. Moduł dotyczący pracy z dziećmi z ASD z poważnymi deficytami rozwoju komunikacji i wprowadzania wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).

 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (AAC) w pracy z dziećmi z ASD;
 • Budowanie indywidualnych systemów porozumiewania się dzieci z ASD z poważnymi deficytami w komunikacji;
 • Strategie pracy nad funkcjonalną komunikacją dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się;
 • Praktyczne wykorzystanie strategii AAC w pracy nad porozumiewaniem się;
 • Proces diagnozy, wyznaczania celów i opracowywania strategii dla dzieci z ASD z poważnymi deficytami rozwoju porozumiewania się - warsztaty;

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Dowód wpłaty należy przesłać e-mailem (szkolenia@synapsis.org.pl).

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 46 1090 2851 0000 0001 0385 0296

Koszt szkolenia:

1290,00 zł. przy wpłacie jednorazowej.

Płatność może być rozłożona na 3 raty: I rata: 660 zł, II rata: 460 zł, III rata: 290zł.

UWAGA: W sytuacji rezygnacji ze szkolenia do 09.11.2018 przysługuje zwrot 330,00 zł w przypadku płatności ratalnej oraz 960,00 zł w przypadku wpłaty całej kwoty.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń o ostatecznej kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność wpłat.

Terminarz wpłat:

 • Termin wpłaty I raty (660,00 zł) lub pełnego kosztu kursu (1290,00 zł) do dnia: 05.10.2018
 • Termin wpłaty II raty: 460,00 zł do dnia: 16.11.2018
 • Termin wpłaty III raty: 290,00 zł do dnia: 07.12.2018